Drukuj   A A A

Ważnym elementem dbałości o jakość naszych usług jest jej systematyczna kontrola.

W SOS PZMOT obejmuje ona przede wszystkim:

  • bieżący monitoring wskaźników operacyjnych,
  • weryfikację i ocenę obsługi klientów przez Centrum Zgłoszeniowe,
  • systematczną kontrolę sieci usługodawców.

Wśród wskaźników operacyjnych podlegających kontroli należy wymienić m.in.: czas odbioru telefonu od klienta, odsetek telefonów nieodebranych, czas dojazdu pomocy na miejsce zdarzenia oraz odsetek skutecznych napraw w miejscu unieruchomienia pojazdu. Wszystkie wskaźniki operacyjne osiągane przez SOS PZMOT podlegają rygorystycznej kontroli w ramach europejskiej grupy ARC Transistance, do której należy organizacja.

Kontrola sieci usługodawców obejmuje m.in. regularne wizytacje dokonywane przez naszych inspektorów, podczas których weryfikowany jest m.in. stan pojazdów, ich oznakowanie, znajomość procedur obsługi klienta itp. Ponadto przepowadzane są również testy typu mystery shopping, dające możliwość oceny realnej pracy naszych usługodawców w terenie, podczas realizacji zlecenia.