Drukuj   A A A

Kolizja drogowa lub wypadek wymagają dokładnego udokumentowania, często przesądzającego o orzeczeniu odpowiedzialności sprawcy, a tym samym decydującego o przebiegu likwidacji szkody.

Świadomi wagi takiej dokumentacji, proponujemy naszym Klientom usługę claim freeze – „zamrożenia szkody” w miejscu jej wystąpienia.

W ramach świadczenia claim freeze nasz przedstawiciel niewłocznie przybywa na miejce zdarzenia, aby wykonać jego zdjęcia i szkic sytuacyjny oraz sporządzić pisemny raport. Dokumenty te mogą być wykorzystane w procesie likwidacji szkód – zarówno zleconym SOS PZMOT przez towarzystwo ubezpieczeń, jak też prowadzonym niezależnie.

Na życzenie naszych korporacyjnych partnerów dokumentacja sporządzona w ramach usługi claim freeze może zostać im natychmiast udostępniona on-line poprzez specjalną, bezpieczną platformę.