Drukuj   A A A

Na życzenie towarzystw ubezpieczeń podejmujemy się świadczenia usług likwidacji szkód majątkowych. Zakres czynności wykonywanych przez SOS PZMOT różni się w zależności od tego, czy ubezpieczyciel zdecyduje się powierzyć nam etap likwidacji wstępnej (technicznej), czy cały proces merytorycznej likwidacji szkody. Każdorazowo jest on także dostosowywany do potrzeb i oczekiwań towarzystwa.

W ramach wstępnej likwidacji szkód majątkowych:

  • dokonujemy oceny technicznej w miejscu ubezpieczenia, obejmującej weryfikację zakresu uszkodzeń, wykonanie dokumentacji fotograficznej i niezbędnych pomiarów, sprządzenie szkicu sytuacyjnego oraz opisu mienia, którego dotyczy szkoda,
  • odpowiadamy za zgromadzenie potrzebnych dokumentów i wypełnienienie protokółu szkody,
  • poddajemy analizie zebraną dokumentację oraz przygotowujemy pisemne wyliczenie wartości szkody.

Całość dokumentacji szkodowej jest dostarczana towarzystwu ubezpieczeń w dwojaki sposób – w wersji elektronicznej poprzez bezpieczną platformę operacyjną SOS PZMOT oraz poprzez przesłanie oryginałów dokumentów w tradycyjnej formie.

Proces merytorycznej likwidacji szkód majątkowych zostaje wzbogacony o dodatkowe usługi wykonywane przez SOS PZMOT. Należy do nich m.in.:

  • ustalenie pokrycia ubezpieczeniowego i rezerwy szkodowej,
  • weryfikacja odpowiedzialności ubezpieczyciela na podstawie zgromadzonej dokumentacji,
  • podjęcie decyzji o wypłacie odszkodowania,
  • sporządzenie operatu szkodowego.

Na życzenie towarzystwa ubezpieczeń oferujemy również możliwość dochodzenia roszczeń regresowych.

Niezależnie od usług likwidacji szkód majątkowych, nasza oferta obejmuje także wykonywanie inspekcji mieszkań i budynków ubezpieczanych zwłaszcza w systemie direct. Jest to usługa analogiczna do inspekcji casco pojazdów, pozwalająca towarzystwu ubezpieczeń na dokonanie oceny faktycznego stanu mienia obejmowanego ochroną.