Inwestycje w technologię

W okresie 09-2011 08-2012 zrealizowany został projekt wymiany oprogramowania Centrum Zgłoszeniowego oraz jego integracji z systemami informatycznymi naszych partnerów.

Projekt o łącznym budżecie 1592200 zł netto jest współfinansowany z funduszy unijnych w kwocie 638080 zł w ramach osi priorytetowej Społeczeństwo Informacyjne Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.