Drukuj   A A A

Na życzenie towarzystw ubezpieczeń świadczymy usługi rejestracji szkód ubezpieczeniowch. Zależnie od preferencji naszego biznesowego partnera szkody mogą być rejeststrowane bezpośrednio w należącym do niego systemie informatycznym bądź w systemie SOS PZMOT – w takim przypadku gwarantujemy niezwłoczne, automatyczne przekazanie informacji o zarejestrowanej szkodzie do towarzystwa ubezpieczeń, za pośrednictwem uzgodnionego protokołu transmisji danych.

W ramach usługi rejestracji szkód zapewniamy obsługę przez wykwalifikowanych i przeszkolonych konsultantów Centrum Pomocy, gotowych do profesjonalnego przyjęcia zgłoszenia przez 24 godziny na dobę, 365 dni w roku. Na życzenie udostępniamy również dedykowany numer telefoniczny, pod który przekierowywani zostają Klienci pragnący zgłosić szkodę.

Partnerzy, na rzecz których rejestrujemy szkody, otrzymują od nas regularne raporty lub – jeżeli preferują taką opcję – udostępniamy im możliwości samodzielnego generowania dowolnych statystyk i raportów w systemie operacyjnym SOS PZMOT.

Na życzenie przeprowadzamy również badania satysfakcji Klientów oparte na wielowymiarowych narzędziach statystycznych.