Strona sospzmot.com.pl stanowi własność firmy PZM Autotour sp. z o.o. i jest przez nią obsługiwana. Dostęp do strony lub korzystanie z witryny oznacza wyrażenie zgody na następujące warunki i zastrzeżenia.

  • Teksty, dane oraz materiały opublikowane na niniejszej stronie internetowej mają charakter wyłącznie informacyjny oraz reklamowy i nie stanowią oferty w rozumieniu prawa.
  • Wszelkie materiały tekstowe, zdjęciowe, graficzne, dźwiękowe, filmowe oraz ich układ na stronie internetowej sospzmot.pl stanowią własność intelektualną PZM Autotour sp. z o.o. i są chronione prawem autorskim oraz innymi przepisami dotyczącymi ochrony własności intelektualnej.
  • Wszystkie znaki towarowe wykorzystane w witrynie sospzmot.pl stanowią własność PZM Autotour sp. z o.o. i są prawnie zastrzeżone.
  • Wykorzystanie niniejszej witryny, informacji i/lub ich części przez osoby trzecie wymaga uprzedniej zgody PZM Autotour sp. z .o.o. Użytkownicy nie mogą utrwalać, zwielokrotniać jakąkolwiek techniką, wprowadzać do obrotu, wprowadzać do pamięci komputera, publicznie odtwarzać, wyświetlać lub w inny sposób przetwarzać zamieszczonych materiałów bez uprzedniej zgody PZM Autotour sp. z o.o.
  • PZM Autotour sp. z o.o. nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zawartość oraz dostępność do serwisów internetowych, do których na niniejszej stronie internetowej zamieszczone zostały stosowne odnośniki (linki).
  • PZM Autotour sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialność za jakiekolwiek bezpośrednie, przypadkowe, wtórne, pośrednie lub jakiekolwiek inne szkody lub odszkodowania wynikłe z dostępu do i/lub korzystania z tej witryny internetowej. PZM Autotour sp. z o.o. nie przyjmuje na siebie także żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek uszkodzenia lub wirusy, jakie mogą zainfekować sprzęt komputerowy lub inne urządzenia w związku z dostępem do tej witryny, korzystaniem z niej lub pobieraniem z witryny jakichkolwiek materiałów, danych, tekstów, zdjęć, plików.
  • Dane osobowe, takie jak nazwisko, adres, numer telefonu i adres poczty elektronicznej, które zostaną nam dostarczone, będą wykorzystywane zgodnie z przepisami prawa, a w szczególności z Ustawą o ochronie danych osobowych, z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. 97.133.883 z późn. zm.).
  • PZM Autotour sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian, w całości lub w części informacji zawartych na niniejszej stronie internetowej bez wcześniejszego powiadomienia.