Drukuj   A A A

Jako pionierzy i twórcy assistance drogowego w Polsce, nie ograniczamy naszych usług jedynie do pomocy samochodom osobowym. Wraz ze specjalistami Polskiego Związku Motorowego oraz jego zagranicznych partnerów, opracowaliśmy specjalne programy assistance dla samochodów ciężarowych, ciągników i naczep, także tych specjalistycznych (np. chłodni) i o największych gabarytach.

Katalog świadczeń zawartych w pakietach dla samochodów ciężarowych jest każdorazowo przygotowywany z uwzględnieniem ich specyfiki oraz rodzaju transportowanego towaru. Świadomi wagi mobilności floty ciężarowej, przywiązujemy szczególną wagę do szybkości dojazdu naszej pomocy drogowej do miejsca zdarzenia oraz możliwości skutecznej naprawy przy drodze, wraz z pokryciem kosztów niezbędnych części zamiennych oraz materiałów eksploatacyjnych.

Nasza sieć usługodawców „truck” jest wyspecjalizowana w niesieniu pomocy samochodom ciężarowym oraz wyposażona w sprzęt niezbędny np. do podnoszenia lub wyciągania z rowów przewróconych pojazdów. Posiadamy również doświadczenie w przeładunku towaru, zapobiegającym jego zniszczeniu w razie awarii lub wypadku pojazdu.

Programy assistance dla samochodów ciężarowych wbogacone są także o świadczenia pomocy dla kierowcy, takie jak m.in.:

  • zakwaterowanie w hotelu,
  • pomoc medyczna,
  • pomoc prawna, administracyjna i finansowa,
  • usługi tłumacza,
  • pomoc informacyjna, wraz z przekazywaniem pilnych wiadomości.

Zakres świadczeń objętych programem w ramach assistance dla pojazdów ciężarowych jest każdorazowo dostosowywany do indywidualnych oczekiwań naszych biznesowych partnerów.