Drukuj   A A A

Ciągłe doskonalenie jest na stałe wpisane w funkcjonowanie i rozwój SOS PZMOT

W celu systematycznej poprawy jakości świadczonych usług oraz efektywności procesów zachodzących wewnątrz firmy zaprojektowany został system działań, obejmujący przede wszystkim:

  • okresowy przegląd Polityki Jakościowej oraz przyjętych i realizowanych celów jakościowych,
  • systematyczne przeprowadzanie audytów jakościowych,
  • bieżącą i okresową analizę uzyskiwanych wskaźników jakościowych,
  • podejmowanie działań zapobiegawczych i w razie potrzeby – naprawczych.
Zgodnie z istotą ciągłego doskonalenia, w doskonalenie usług i procesów zachodzących w SOS PZMOT włączeni są wszyscy pracownicy firmy, niezależnie od stanowiska i zakresu wykonywanych przez nich obowiązków. Taka polityka sprawia, że SOS PZMOT jest dziś organizacją otwartą na potencjał tkwiący w ludziach, uczącą się i szybko dostosowującą do dynamicznych zmian otoczenia.