Drukuj   A A A

Aby sprostać rosnącym wymaganiom naszych Klientów, musimy gwarantować coraz wyższy poziom jakości, który w odniesieniu do wielu elementów procesu usługowego może być wyrażany za pomocą obiektywnych wskaźników. Bez najnowocześniejszych technologii trudno sobie obecnie wyobrazić zarówno ich precyzyjny pomiar, jak też utrzymanie na poziomie odpowiadającym oczekiwaniom Klientów, wyznaczającym coraz ostrzejsze rynkowe standardy. Centrum Pomocy SOS PZMOT jest więc wyposażone w najnowocześniejszy sprzęt telekomunikacyjny, wspomagany zaawansowanym oprogramowaniem służącym optymalizacji czynności operacyjnych i szczegółowym statystykom wykorzystywanym w procesie stałego podnoszenia poziomu jakości. Wszystkie parametry są na bieżąco przekazywane menedżerom i pracownikom Centrum Pomocy. Bezpieczeństwo ciągłości pracy Centrum Pomocy zwiększają trzy niezależne trakty telekomunikacyjne.

Jakość świadczonych usług, od momentu przyjęcia zgłoszenia do jej zakończenia w bardzo dużym stopniu zależy od sprawnego przetwarzania informacji. Służy temu rozwijany samodzielnie od wielu lat system informatyczny, charakteryzujący się wysoką wydajnością, a przede wszystkim elastycznością. Ta ostatnia cecha pozwala na jego szybką adaptację do nowych wymagań – zarówno wynikających z oczekiwań Klientów, jak również własnych potrzeb w zakresie usprawniania procesów wewnętrznych. Coraz częstsze zapotrzebowanie na integrację z systemami naszych Klientów nie stanowi więc problemu. Wymiana informacji odbywa się szybko, wydajnie, a jednocześnie całkowicie bezpiecznie. W procesie komunikacji z naszymi partnerami w terenie, gdzie decyduje precyzja i czas, stosowane są technologie SMS, GPRS/UMTS i GPS. Oparta na mapach cyfrowych geolokalizacja nie tylko usprawnia organizację pomocy, ale umożliwia świadczenie usług telematycznych.