Drukuj   A A A

SOS PZMOT to także ścisła współpraca z właścicielem, Polskim Związkiem Motorowym, w realizacji jego celów statutowych.

Należą do nich: działania na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego, edukacja dzieci i młodzieży w zakresie korzystania z dróg, ochrona środowiska (w tym minimalizacja zagrożeń ze strony rozwoju motoryzacji), obrona interesów zmotoryzowanych (m.in. poprzez opiniowanie projektów legislacyjnych). Prace te podejmowane są zarówno w kraju, jak też na forum międzynarodowym, w szczególności w ramach Międzynarodowej Federacji Samochodowej (FIA), której PZM jest wieloletnim członkiem.

Ważną rolę pełni Biuro Europejskie FIA, które wypracowało sobie wysoki autorytet wśród instytucji UE, a stanowisko zawsze formułuje w oparciu o postulaty organizacji członkowskich z krajów Unii, w tym oczywiście – PZM. Nasza misja niesienia najwyższej jakości pomocy wykracza więc poza cele czysto komercyjne