Drukuj   A A A

Oferta SOS PZMOT przeznaczona dla towarzystw ubezpieczeń obejmuje dwie grupy usług. Pierwsza to pełne spektrum dostępnych na rynku świadczeń assistance:

Każdy pakiet assistance jest przez nas przygotowany z uwzględnieniem indywidualnych życzeń naszego partnera biznesowego oraz oczekiwań finalnych beneficjentów – każdy może być więc inny pod względem zawartych w nim świadczeń, zdarzeń objętych pomocą, zakresu terytorialnego itp. Możemy również w niemal dowolny sposób łączyć usługi należące do różnych rodzajów assistance, np. wybrane świadczenia medyczne połączyć w jednym pakiecie z domowymi, drogowymi oraz pomocą prawną. Służąc naszym doświadczeniem, kierujemy się przede wszystkim preferencjami odbiorcy oraz rodzajem produktu, do którego assistance będzie dołączone.

Obok świadczeń dystrybuowanych w połączeniu z produktami bazowymi (np. ubezpieczeniami komunikacyjnymi, mieszkaniowymi, NNW, podróżnymi itp.) przygotowujemy także pakiety do sprzedaży przez towarzystwa ubezpieczeń w formie samodzielnych produktów (tzw. stand-alone). W ich konstrukcji opieramy się na doświadczeniu we współpracy z Klientami indywidualnymi, które posiadamy dzięki detalicznemu pionowi naszej firmy oraz ściśle związanemu z nami od lat Klubowi SOS PZMOT.

Druga grupa naszych produktów przeznaczonych dla towarzystw ubezpieczeń obejmuje usługi mające na celu przekazanie nam przez ubezpieczyciela całości lub części procesu likwidacji szkód oraz wybranych innych czynności związanych z zawieraniem ubezpieczeń. W tej grupie produktów oferta SOS PZMOT obejmuje przede wszyskim:

Zakres czynności wykonywanych w ramach powyższych usług każdorazowo jest ustalany z towarzystwem ubezpieczeń i zawsze zostaje dostosowany do jego potrzeb. W zależności od preferencji ubezpieczyciela pewne procesy (np. rejestracji szkód) mogą być wykonywane w systemie informatycznym towarzystwa lub też w systemie SOS PZMOT. Naszym partnerom proponujemy ponadto dostęp on-line do platformy operacyjnej, poprzez którą w bezpieczny sposób w czasie rzeczywistym może odbywać się wymiana wszelkiej potrzebnej dokumentacji.

We współpracy z towarzystwami ubezpieczeń przejmujemy na siebie wszelkie czynności związane z zaprojektowaniem pakietów assistance, przygotowaniem niezbędnych dokumentów (umowy, warunki ubezpieczenia, deklaracje itp.), wdrożeniem programu, szkoleniami, komunikacją marketingową oraz obsługą posprzedażową.

W razie zainteresowania naszą ofertą bardzo prosimy o kontakt.