Drukuj   A A A

Dzięki współpracy z renomowanymi kancelariami prawnymi na terenie całego kraju, możemy świadczyć profesjonalne usługi assistance prawnego. Obejmują one zwykle:

 • telefoniczne konsultacje z prawnikami,
 • przekazywanie aktualnych i archiwalnych aktów prawnych,
 • przesyłanie wzorów wniosków, pism, deklaracji i umów,
 • informacje o procedurach postępowania cywilnego,
 • informacje o opłatach sądowych w sprawach cywilnych: opłaty kancelaryjne, opłaty w procesach, opłaty w postępowaniu nieprocesowym, opłaty w postępowaniu egzekucyjnym,
 • informacje o opłatach skarbowych: przedmioty, stawki, zwolnienia,
 • informacje o taksach notarialnych,
 • informacje o wysokości wskaźników (podatki, składki ubezpieczeniowe, diety pracownicze) i odsetek ustawowych,
 • informacje o sądach, prokuraturach, kancelariach adwokackich, radcowskich i notarialnych,
 • informacje o oddziałach ZUS, urzędach wojewódzkich, delegaturach Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (dane teleadresowe), inspektoratach nadzoru budowlanego i innych urzędach.

Dziedziny prawa, w których pomagamy naszym Klientom, to przede wszystkim:

 • prawo cywilne,
 • prawo pracy,
 • prawo spadkowe,
 • prawo rodzinne i opiekuńcze,
 • prawo karne,
 • prawo gospodarcze,
 • prawo administracyjne,
 • prawo budowlane,
 • prawo konsumenta,
 • prawo o ruchu drogowym,
 • prawo ubezpieczeniowe,

Szeroki zakres wiedzy oraz doświadczenie naszych prawników pozwalają nam konsutrować pakiety prawne odpowiadające potrzebom różnych grup Klientów – np. przedsiębiorców, rodzin, pracowników, kierowców, osób budujących dom lub rozpoczynających własną działalność gospodarczą. Zakres pakietu prawnego jest każdorazowo dostosowywany do indywidualnych oczekiwań naszych biznesowych partnerów.