Drukuj   A A A

Mobilność to podstawa działania każdej floty, niezależnie od celów, do jakich jest wykorzystywana oraz sektora gospodarki, w którym działa. Sprawne funkcjonowanie flotowych pojazdów warunkuje dotrzymanie zawartych kontraktów i terminów, przekładając się na pozycję rynkową i wizerunek firmy.

Świadomi wagi mobillności flot, przygotowujemy dla nich specjalne pakiety, w których kluczową rolę odgrywa szybka i skuteczna interwencja w miejscu zdarzenia, a jeśli okaże się ona niewystarczająca ze względu na rozmiar usterki lub charakter szkody – dodatkowe świadczenia dla kierowcy i pasażerów. Programy assistance dla flot przygotowywane przez SOS PZMOT mogą obejmować:

Zakres świadczeń zawartych w pakiecie jest każdorazowo indywidualnie uzgadniany z właściciem floty lub firmą leasingową/CFM i może zawierać niestandardowe świadczenia, takie jak np. podstawienie samochodu zastępczego w miejsce awarii (bez oczekiwania na decyzję o czasochłonności naprawy). Aby zapewnić użytkownikom floty komfort na co dzień i bezpieczeństwo w razie nieprzewidzianych zdarzeń, pakiety flotowe mogą obejmować również wybrane świadczenia z zakresu:

Ponieważ z punktu widzenia właściciela lub zarzący floty istotny jest stały dostęp do informacji o położeniu i statusie flotowych pojazdów, w ramach programów assistance udostępniamy im możliwość śledzenia realizowanych interwencji assistance on-line, w czasie rzeczywistym, bezpośrednio w naszym systemie operacyjnym. Ponadto zapewniamy naszym partnerom opcję organizacji na ich życzenie dodatkowych usług wykraczających poza zakres pakietu, które realizowane są po preferencyjnych stawkach i z zachowaniem gwarantowanych umową standardów jakościowych.

We współpracy z firmami leasingowymi, sektorem CFM oraz posiadaczami flot pojazdów przejmujemy na siebie wszelkie czynności związane z zaprojektowaniem pakietów assistance, przygotowaniem niezbędnych dokumentów (umowy, warunki ubezpieczenia, deklaracje itp.), wdrożeniem programu, szkoleniami, komunikacją marketingową oraz obsługą posprzedażową.

W razie zainteresowania naszą ofertą bardzo prosimy o kontakt.