Drukuj   A A A

O najwyższej jakości naszych usług świadczą odnotowywane przez nas wskaźniki operacyjne, będące przedmiotem stałego monitoringu.
  • 95 % telefonów odbieramy w czasie poniżej 20 sekund,
  • 0,6 % rozmów nie udaje się nam odebrać w akceptowanym przez klientów czasie
  • 37 minut – to średni czas dojazdu naszej pomocy na miejsce awarii,
  • 43 % wszystkich (na gwarancji i po, bez względu na rodzaj usterki) unieruchomionych wskutek awarii pojazdów skutecznie naprawiliśmy w miejscu zdarzenia, aby zapewnić naszym klientom maksymalną mobilność.

Kluczową zasadą, w oparciu o którą świadczymy nasze usługi, jest satysfakcja korzystających z nich osób. Dlatego na bieżąco badamy, czy beneficjenci naszych śwadczeń są zadowoleni z uzyskanej pomocy, wsłuchując się jednocześnie w ich opinie, uwagi i sugestie. Efektem takiego dialogu są nowe usługi i udoskonalone procedury obsługi klienta, które systematycznie wdrażamy.

Dzięki stałemu monitoringowi satysfakcji naszych klientów możemy dziś z dumą stwierdzić, że wśród 72 tys. osób, które skorzystały w 2007 roku z naszej pomocy, otrzymaliśmy 99,2% ocen bardzo dobrych. Tak wysokie oceny przyznane naszym usługom przez klientów są dla nas nie tylko powodem do satysfakcji, ale przede wszystkim źródłem motywacji do podejmowania dalszych wysiłków zmierzających do doskonalenia jakości naszych usług.